Tuesday, 18 February 2014

 18. 02. 2014

Mae'r gymdeithas yn bwriadu cynnal arwerthiant celfi 'sgota yn ystod y flwyddyn. mae hyn yn hollol ddibynol ar be sydd ar gael iw werthu.

Felly os 'rydych eisiau gwerthu ger 'sgota newydd neu hen yna cysylltwch ar huw.hughes@lineone.net neu robinpar@btinternet.com

The society intends to hold a Fishing tackle Auction during the year - it all depends on whats for sale- so if you have tackle old or new to dispose of please contact huw.hughes@lineone.net  or robinpar@btinternet.com


No comments:

Post a Comment